حزب مشروطه ايران
(لیبرال دموکرات)

 The Constitutionalist Party of Iran
(Liberal Democrat)
Armenia iraq Iran Turky Switzerland England Qatar Kuwait Sweden Norway Italy Canada Austrian France Holland Israel Denmark Belgium Germany United States of America
صفحه نخست   برگشت
مسئول شاخه ارمنستان
 
مسئول شاخه ارمنستان

 
مجید اقا میرزا mejis aghamirza
 
شماره تلفن 0037455757590
آدرس پست الکترونیکی mysuniran@yahoo.com
 

فعالیتهای شاخه ارمنستان
 
 
صفحه نخست   برگشت
به حزب مشروطه ایران خوش آمدید.
 
Welcome to The Constitutionalist Party of Iran (CPI)
Make irancpi.net you start page | Add irancpi.net in you favorites