حزب مشروطه ايران
(لیبرال دموکرات)

 The Constitutionalist Party of Iran
(Liberal Democrat)
Armenia iraq Iran Turky Switzerland England Qatar Kuwait Sweden Norway Italy Canada Austrian France Holland Israel Denmark Belgium Germany United States of America
صفحه نخست   برگشت
مسئول شاخه فرانکفورت
 
مسئول شاخه فرانکفورت

 
حسن ساختمانی Hassan Sakhtemani
 
شماره تلفن +49 163 9852585
آدرس پست الکترونیکی Frankfurt.CPI@gmail.com
 

فعالیتهای شاخه فرانکفورت
 
برگذاری انتخابات شاخه جدید فرانکفورت چهارشنبه 4 بهمن 2571 = January 23, 2013  
 
  0  
صفحه نخست   برگشت
به حزب مشروطه ایران خوش آمدید.
 
Welcome to The Constitutionalist Party of Iran (CPI)
Make irancpi.net you start page | Add irancpi.net in you favorites