حزب مشروطه ايران
(لیبرال دموکرات)

 The Constitutionalist Party of Iran
(Liberal Democrat)
Armenia iraq Iran Turky Switzerland England Qatar Kuwait Sweden Norway Italy Canada Austrian France Holland Israel Denmark Belgium Germany United States of America
صفحه نخست   برگشت
مسئول شاخه مانهایم
 
مسئول شاخه مانهایم

 
بهمن فیروزمند Bahman Firusmand
 
شماره تلفن +49 174 563 362 4
شماره فاکس +49 621 31 888 61
 

فعالیتهای شاخه مانهایم
 
یازدهمین انتخابات شاخه ایالت بادن ورتمبرگ آلمان در ... شنبه 31 تیر 2565 = July 22, 2006  
تظاهرات 18 تیر روز قیام دانشجویان و جوانان مبارز در ... دوشنبه 15 خرداد 2565 = June 5, 2006  
تطاهرات به مناسبت روز عزای ملّی 22 بهمن در مانهایم ... شنبه 22 بهمن 2564 = February 11, 2006  
انتخابات شاخه مانهایم یک شنبه 12 تیر 2564 = July 3, 2005  
 
  0  
صفحه نخست   برگشت
به حزب مشروطه ایران خوش آمدید.
 
Welcome to The Constitutionalist Party of Iran (CPI)
Make irancpi.net you start page | Add irancpi.net in you favorites