حزب مشروطه ايران
(لیبرال دموکرات)

 The Constitutionalist Party of Iran
(Liberal Democrat)
Armenia iraq Iran Turky Switzerland England Qatar Kuwait Sweden Norway Italy Canada Austrian France Holland Israel Denmark Belgium Germany United States of America
صفحه نخست   برگشت
مسئول شاخه گنت
 
مسئول شاخه گنت

 
محمد کرکی MOHAMMAD KORKI
 
شماره تلفن +32-485828335
 

فعالیتهای شاخه گنت
 
برگزاری میز اطلاع رسانی در شهر گنت جمعه 22 آذر 2567 = December 12, 2008  
برگزاری میز اطلاع رسانی به مناسبت سالگرد 18 در شهر گنت جمعه 11 مرداد 2567 = August 1, 2008  
نشست مشترك شاخه‌های بلژيك دوشنبه 17 تیر 2567 = July 7, 2008  
تغييرات در شاخه گنت دوشنبه 30 اردیبهشت 2567 = May 19, 2008  
مجمع عمومی سالیانه شاخه گنت بلژیک سه شنبه 20 فروردین 2567 = April 8, 2008  
برگزاری میزاطلاع رسانی شاخه گنت به مناسبت سالروز٢٢ ... چهارشنبه 22 اسفند 2566 = March 12, 2008  
برگزاری میز اطلاع رسانی شاخه گنت یک شنبه 23 دی 2566 = January 13, 2008  
تغييرات در شاخه گنت چهارشنبه 28 شهریور 2566 = September 19, 2007  
میز اطلاع رسانی شاخه گنت سه شنبه 6 شهریور 2566 = August 28, 2007  
میز اطلاع رسانی در شهر گنت بلژیک دوشنبه 14 خرداد 2566 = June 4, 2007  
مجمع عمومی سالیانه شاخه گنت بلژیک یک شنبه 30 اردیبهشت 2566 = May 20, 2007  
برگزاری میز اطلاع رسانی شاخه گنت یک شنبه 2 مهر 2565 = September 24, 2006  
نتایج مجمع عمومی شاخه گنت جمعه 25 فروردین 2565 = April 14, 2006  
جلسه مشترک شوراهای شاخه های بلژیک چهارشنبه 5 بهمن 2564 = January 25, 2006  
میز اطلاع رسانی توسط گروه بانوان شهر گنت یک شنبه 25 دی 2564 = January 15, 2006  
وظایف اپوزسیون بعد از کنگره جنبش رفراندوم واهداف آن جمعه 9 دی 2564 = December 30, 2005  
میزاطلاع رسانی ( نقض حقوق زنان در ایران ) در شهر گنت جمعه 9 دی 2564 = December 30, 2005  
 
  0  
صفحه نخست   برگشت
به حزب مشروطه ایران خوش آمدید.
 
Welcome to The Constitutionalist Party of Iran (CPI)
Make irancpi.net you start page | Add irancpi.net in you favorites