حزب مشروطه ايران
(لیبرال دموکرات)

 The Constitutionalist Party of Iran
(Liberal Democrat)
Armenia iraq Iran Turky Switzerland England Qatar Kuwait Sweden Norway Italy Canada Austrian France Holland Israel Denmark Belgium Germany United States of America
صفحه نخست   برگشت
مسئول شاخه کاسل
 
مسئول شاخه کاسل

 
رضا کرمی Reza Karami
 
شماره تلفن +49 1737998960
شماره فاکس +49 5561- 925724
آدرس پست الکترونیکی irancpi-kassel@web.de
 

فعالیتهای شاخه کاسل
 
مراسم یاد بود شاهپور علیرضا پهلوی در کاسل آلمان جمعه 24 دی 2569 = January 14, 2011  
میز اطلاع رسانی شاخه کاسل و گوتینگن چهارشنبه 2 تیر 2569 = June 23, 2010  
کنفرانس اروپایی جنبش سبز در کاسل سه شنبه 12 آبان 2568 = November 3, 2009  
حزب مشروطه ایران شاخه کاسل آلمان به همراه سایر ... یک شنبه 18 مرداد 2568 = August 9, 2009  
راهپیمایی ایرانیان شهر کاسل در آلمان یک شنبه 7 تیر 2568 = June 28, 2009  
نشست شورای شاخه های آلمان در کاسل سه شنبه 5 خرداد 2568 = May 26, 2009  
مجمع عمومی شاخه کاسل وگوتينگن دوشنبه 20 آبان 2567 = November 10, 2008  
نشست شورای شاخه های حزب مشروطه ایران در آلمان دوشنبه 29 مرداد 2566 = August 20, 2007  
دعوت به نشست شورای شاخه های آلمان در شهر کاسل سه شنبه 12 تیر 2566 = July 3, 2007  
تظاهرات 18 تیر اعضاء شاخه کاسل و گوتینگن دوشنبه 15 خرداد 2565 = June 5, 2006  
فراخوان تظاهرات ۲۲ بهمن، شاخه کاسل و گوتینگن چهارشنبه 19 بهمن 2564 = February 8, 2006  
دیدار آقایان داریوش همایون و نادر زاهدی از شاخه کاسل و ... جمعه 18 آذر 2564 = December 9, 2005  
فراخوان به تظاهرات شاخه کاسل و گوتینگن پنچ شنبه 16 تیر 2564 = July 7, 2005  
فراخوان به تظاهرات حزب مشروطه ایران (شاخه کاسل و ... جمعه 20 خرداد 2564 = June 10, 2005  
گزارش نشست کمیته زنان حزب مشروطه ایران یک شنبه 28 فروردین 2564 = April 17, 2005  
نشست اعضای شورا های شاخه ها و هسته های حزب در آلمان یک شنبه 24 آبان 2563 = November 14, 2004  
 
  0  
صفحه نخست   برگشت
به حزب مشروطه ایران خوش آمدید.
 
Welcome to The Constitutionalist Party of Iran (CPI)
Make irancpi.net you start page | Add irancpi.net in you favorites