حزب مشروطه ايران
(لیبرال دموکرات)

 The Constitutionalist Party of Iran
(Liberal Democrat)
Armenia iraq Iran Turky Switzerland England Qatar Kuwait Sweden Norway Italy Canada Austrian France Holland Israel Denmark Belgium Germany United States of America
صفحه نخست   برگشت
مسئول شاخه هایدلبرگ
 
مسئول شاخه هایدلبرگ

 
شهباز نخئی Shahbaz Nakhaei
 
شماره تلفن +49 - 174 - 29 85 861
شماره فاکس +49 - 621 - 18 19 467
آدرس پست الکترونیکی CPI_Nakhaei@hotmail.com
 

فعالیتهای شاخه هایدلبرگ
 
انتخابات شورای شاخه هایدلبرگ شنبه 4 اردیبهشت 2569 = April 24, 2010  
حضور ا عضا ی شورا ی شا خه ها ید لبرگ در سی وپنجمین نشست ... جمعه 22 خرداد 2568 = June 12, 2009  
تظا هرا ت 22 بهمن روز ا عزا ی ملی شا خه ها ید لبرگ آ لما ن دوشنبه 28 بهمن 2567 = February 16, 2009  
هفتمین دوره ا نتخا با ت شورا ی شا خه ها ید لبرگ آ لما ن دوشنبه 14 بهمن 2567 = February 2, 2009  
ا علا میه حزب مشرو طه ا یرا ن شا خه ها ید لبر گ آ لما ن شنبه 9 آذر 2567 = November 29, 2008  
تظا هرا ت 18 تیر روز دا نشجو شا خه ها ید لبرگ در( آ لما ن ... پنچ شنبه 27 تیر 2567 = July 17, 2008  
گرد ه هما ئی ا عضا ء شا خه ها ید لبر گ بمنا سبت 22 بهمن رو ... دوشنبه 22 بهمن 2566 = February 11, 2008  
هشدار:حز ب مشرو طه ا یرا ن شا خه ها ید لبرگ: آ لما ن یک شنبه 13 آبان 2566 = November 4, 2007  
طرح عدم ورود آقا یمحمود احمد ینژا د و ارکا ن حکو مت آ خو ... چهارشنبه 11 مهر 2566 = October 3, 2007  
برپا يی ا کسيو ن ا عضاء حزب مشروطه ا يرا ن شا خه ها يد ... یک شنبه 8 مهر 2566 = September 30, 2007  
حضور اعضائ شاخه هایدلبرگ در سی و سومین نشست شورای شاخه ... پنچ شنبه 25 مرداد 2566 = August 16, 2007  
18 تیر شاخه هایدلبرگ یک شنبه 24 تیر 2566 = July 15, 2007  
تظاهرات 22 بهمن شاخه هایدلبرگ آلمان یک شنبه 6 اسفند 2565 = February 25, 2007  
فراخوان بمناسبت 22 بهمن شا خه ها ید لبر گ چهارشنبه 11 بهمن 2565 = January 31, 2007  
پنجمین دوره ا نتخا با ت شورا ی شا خه ها ید لبر گ ( آ لما ن ... چهارشنبه 11 بهمن 2565 = January 31, 2007  
خبر درگذشت جناب آقای نریمان صابر یار و همرزم مبارز و ... سه شنبه 10 بهمن 2565 = January 30, 2007  
شرکت شاخه هایدلبرگ آلمان در ششمین گنگره جهانی حزب ... شنبه 4 آذر 2565 = November 25, 2006  
دعوت شاخه مونیخ از هموندان شاخه هایدلبرگ آلمان یک شنبه 2 مهر 2565 = September 24, 2006  
سخنرانی دکتر داریوش همایون با اعضای شاخه ها در آلمان یک شنبه 2 مهر 2565 = September 24, 2006  
دعوت نا مه جمعه 31 شهریور 2565 = September 22, 2006  
اعضای جدید شورای شاخه هایدلبرگ آلمان یک شنبه 5 شهریور 2565 = August 27, 2006  
تظاهرات شاخه هایدلبرگ در روز بازی فوتبال تیم ملی ایران ... جمعه 30 تیر 2565 = July 21, 2006  
گزارش شاخه هایدلبرگ المان چهارشنبه 28 تیر 2565 = July 19, 2006  
تطاهرات به مناسبت روز عزای ملّی 22 بهمن درهایدلبرگ ... شنبه 29 بهمن 2564 = February 18, 2006  
فراخوان تظاهرات به مناسبت ۲۲ بهمن شاخه ،ها ید لبرگ و ... دوشنبه 17 بهمن 2564 = February 6, 2006  
مجمع عمومی شاخه هایدلبرگ آلمان یک شنبه 16 بهمن 2564 = February 5, 2006  
گرامیداشت روز 17 دی در شاخه هایدلبرگ شنبه 24 دی 2564 = January 14, 2006  
انتخابات سالیانه حزب مشروطه ایران شاخه هایدلبرگ یک شنبه 27 آذر 2564 = December 18, 2005  
را هپیما ئی و گر دهما ئی هم میهنا ن برون مرزی شا خه ها ... پنچ شنبه 16 تیر 2564 = July 7, 2005  
فراخوان به تظاهرات شاخه هایدلبرگ چهارشنبه 25 خرداد 2564 = June 15, 2005  
 
  0  
صفحه نخست   برگشت
به حزب مشروطه ایران خوش آمدید.
 
Welcome to The Constitutionalist Party of Iran (CPI)
Make irancpi.net you start page | Add irancpi.net in you favorites