حزب مشروطه ايران
(لیبرال دموکرات)

 The Constitutionalist Party of Iran
(Liberal Democrat)
Armenia iraq Iran Turky Switzerland England Qatar Kuwait Sweden Norway Italy Canada Austrian France Holland Israel Denmark Belgium Germany United States of America
صفحه نخست   برگشت
مسئول شاخه ماستریخت
 
مسئول شاخه ماستریخت

 
خلفزاده khalafzadeh
 
شماره تلفن 00 31 (0) 6 155 39 112
 

فعالیتهای شاخه ماستریخت
 
مجمع عمومی شاخه ماستریخت جمعه 29 مرداد 2569 = August 20, 2010  
22 بهمن روز دربدری ، پایان سعادت ملتی خوشبخت یک شنبه 18 بهمن 2568 = February 7, 2010  
تظاهرات هیجده تیر در مقابل دادگاه بین المللی لاهه دوشنبه 22 تیر 2568 = July 13, 2009  
حمايت از مردم ايران تظاهراتي در مقابل پارلمان هلند یک شنبه 7 تیر 2568 = June 28, 2009  
تبريک به شورای مرکزی دوشنبه 4 آذر 2567 = November 24, 2008  
 
  0  
صفحه نخست   برگشت
به حزب مشروطه ایران خوش آمدید.
 
Welcome to The Constitutionalist Party of Iran (CPI)
Make irancpi.net you start page | Add irancpi.net in you favorites