حزب مشروطه ايران
(لیبرال دموکرات)

 The Constitutionalist Party of Iran
(Liberal Democrat)
Armenia iraq Iran Turky Switzerland England Qatar Kuwait Sweden Norway Italy Canada Austrian France Holland Israel Denmark Belgium Germany United States of America
صفحه نخست   برگشت
مسئول هسته
 
مسئول هسته لوزرم

 
یاور یزذان پرست Yavar Yazdanparast
 
شماره تلفن 0041 764 680 377
آدرس پست الکترونیکی Parse_2564@yahoo.com
 

فعالیتهای شاخه
 
سی و چهارمین سالگرد فاجعه 22 بهمن سه شنبه 24 بهمن 2571 = February 12, 2013  
در حمایت از زندانیان سیاسی و فراخوان شاهزاده رضا پهلو ... پنچ شنبه 30 آذر 2571 = December 20, 2012  
تظاهرات به مناسبت حمایت از زندانیان سیاسی داخل ایران ... دوشنبه 20 آذر 2571 = December 10, 2012  
برگزاری تظاهرات در حمایت از زندانیان سیاسی دربرن چهارشنبه 24 آبان 2571 = November 14, 2012  
سوئیس مراسمی را به این مناسبت در تاریخ 4 آگوست در شهر ... سه شنبه 17 مرداد 2571 = August 7, 2012  
به مناسبت سومین سالگرد جنبش اعتراضی ملت ایران پنچ شنبه 1 تیر 2571 = June 21, 2012  
 
صفحه نخست   برگشت
به حزب مشروطه ایران خوش آمدید.
 
Welcome to The Constitutionalist Party of Iran (CPI)
Make irancpi.net you start page | Add irancpi.net in you favorites