حزب مشروطه ايران
(لیبرال دموکرات)

 The Constitutionalist Party of Iran
(Liberal Democrat)
Armenia iraq Iran Turky Switzerland England Qatar Kuwait Sweden Norway Italy Canada Austrian France Holland Israel Denmark Belgium Germany United States of America
صفحه نخست   برگشت
مسئول هسته
 
مسئول هسته دوسلدوف مرکز

 
ثمین حاکمی Samin Hakemi
 
شماره تلفن 0211-2603938
آدرس پست الکترونیکی a-adalati@hotmail.de
 

فعالیتهای شاخه
 
نشست اعضای حزب مشروطه ایران در دوسلدورف دوشنبه 26 آذر 2566 = December 17, 2007  
نشستی در دانشگاه دوسلدورف چهارشنبه 30 آبان 2566 = November 21, 2007  
تشکیل شاخه ای جدید دردوسلدورف چهارشنبه 2 آبان 2566 = October 24, 2007  
نشست اعضای حزب مشروطه ایران هسته دوسلدورف دوشنبه 2 مهر 2566 = September 24, 2007  
به خاکسپاری پیکردکتر فریدون فرخزاد در آرامگاهی جدید جمعه 23 شهریور 2566 = September 14, 2007  
نشست اعضای حزب مشروطه ایران هسته دوسلدورف دوشنبه 5 شهریور 2566 = August 27, 2007  
١٨ تیر در شهر Wesel سه شنبه 26 تیر 2566 = July 17, 2007  
گزارش برگزاری میز اطلاع رسانی در شهر دوسلدورف دوشنبه 18 تیر 2566 = July 9, 2007  
اطلاع رسانی چهارشنبه 30 خرداد 2566 = June 20, 2007  
18 تیر دوسلدورف چهارشنبه 23 خرداد 2566 = June 13, 2007  
نشست اعضای حزب مشروطه ایران هسته دوسلدورف چهارشنبه 16 خرداد 2566 = June 6, 2007  
نشست اعضای حزب مشروطه ایران دوسلدورف مرکز پنچ شنبه 27 اردیبهشت 2566 = May 17, 2007  
هسته دوسلدرف مرکز دوشنبه 21 اسفند 2565 = March 12, 2007  
 
صفحه نخست   برگشت
به حزب مشروطه ایران خوش آمدید.
 
Welcome to The Constitutionalist Party of Iran (CPI)
Make irancpi.net you start page | Add irancpi.net in you favorites