حزب مشروطه ايران
(لیبرال دموکرات)

 The Constitutionalist Party of Iran
(Liberal Democrat)
Armenia iraq Iran Turky Switzerland England Qatar Kuwait Sweden Norway Italy Canada Austrian France Holland Israel Denmark Belgium Germany United States of America
صفحه نخست   برگشت
مسئول هسته
 
مسئول هسته استانبول

 
علی عالم زاده Ali Alemzadeh
 
شماره تلفن 00905-372330708
آدرس پست الکترونیکی a.alemzadeh@gmail.com
 

فعالیتهای شاخه
 
گزارش گرد همائی شاخه ی حزب مشروطه ایران در ترکیه به ... چهارشنبه 20 تیر 2566 = July 11, 2007  
 
صفحه نخست   برگشت
به حزب مشروطه ایران خوش آمدید.
 
Welcome to The Constitutionalist Party of Iran (CPI)
Make irancpi.net you start page | Add irancpi.net in you favorites