حزب مشروطه ايران
(لیبرال دموکرات)

 The Constitutionalist Party of Iran
(Liberal Democrat)
Armenia iraq Iran Turky Switzerland England Qatar Kuwait Sweden Norway Italy Canada Austrian France Holland Israel Denmark Belgium Germany United States of America
صفحه نخست   برگشت
مسئول هسته
 
مسئول هسته بن

 
محمود مرتضوی Mahmound Mortazavi
 
شماره تلفن ۰۱۵۱۵۱۴۸۱۴۲۶
آدرس پست الکترونیکی Hezbe_mashrute@yahoo.de
 

فعالیتهای شاخه
 
میز اطلاع راسانی در شهر دورن آلمان پنچ شنبه 14 مهر 2564 = October 6, 2005  
مجمع عمومی هسته بن آلمان جمعه 1 مهر 2564 = September 23, 2005  
 
صفحه نخست   برگشت
به حزب مشروطه ایران خوش آمدید.
 
Welcome to The Constitutionalist Party of Iran (CPI)
Make irancpi.net you start page | Add irancpi.net in you favorites